วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การวางแผนผังในการปลูกมะนาวในวงบ่อ

การเริ่มต้นการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จะต้องกำหนดพื้นที่ กว้าง x ยาว ก่อน เพื่อวางวงบ่อซีเมนต์ (อาจจะกำหนดตามความพอใจของคนปลูกเองก็ได้ เพื่อความพอเหมาะพอดี สะดวกในการปฏิบัติงานของตน) อาจเว้นทางเดินประมาณ 2 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 1.20 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร ปลูกแบบแถวคู่แล้วเว้นเป็นทางเดิน 2 เมตร สภาพพื้นที่ปลูกจะต้องปรับให้ราบเรียบ วัดระยะการวางวงบ่อ การวางวงบ่อซีเมนต์พยายามวางให้เป็นเลขคู่เพื่อง่ายต่อการวางระบบน้ำและคำนวณแรงดันน้ำ แท็งก์จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกจะก่อให้สูง ประมาณ 5 วงบ่อ หรือมีความจุน้ำได้ 1,200 ลิตรจะใช้แท็งก์นี้เพื่อผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วเปิดน้ำดีเข้าไปผสมปล่อยไปให้ต้นมะนาวในวงบ่อได้โดยตรง ส่วนแท็งก์อีกชุดหนึ่งจะก่อให้สูงประมาณ 9 วงบ่อ จำนวน 2 แท็งก์ เพื่อกักเก็บน้ำสะอาดแล้วช่วยในเรื่องของแรงดัน *หากเกษตรกรท่านใดทุนน้อยหน่อย อาจจะปรับเปลี่ยนการให้น้ำมะนาวได้ตามความเหมะสมได้ เช่น อาจใช้วิธีให้น้ำแบบธรรมดาทั่วไป ก็ทำให้มะนาวเจริญเติบโตได้ดี

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ และการปลูกมะนาวนอกฤดู

หากเกษตรกรที่คิดจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 100 บ่อ บนเนื้อที่รวม 1 ไร่นั้น อาจใช้เงินลงทุนมากสักหน่อยในช่วงเริ่มแรก ส่วนค่าใช้จ่ายหลักจะอยู่ที่วงบ่อซีเมนต์และฝารองก้นบ่อ (ซึ่งฝากรองเราสามารถทำเองได้) โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายราดเป็นวงกลมแทนฝารอง ก็ยังได้ ราคาถูกดี) ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายกิ่งพันธุ์มะนาว, ระบบน้ำ ฯลฯ รวมเป็นเงินในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จำนวน 100 วงบ่อ เป็นเงิน 27,000 บาทโดยประมาณ ต้นมะนาวในวงบ่อเมื่อมีอายุต้นเพียง 8 เดือน จะติดดอกออกผล และสามารถจะบังคับให้ต้นออกฤดูแล้งได้โดยใช้หลักการเดียวกับการปลูกลงดินคือคลุมพลาสติกให้กับต้นมะนาวในช่วงเดือนกันยายนและกระตุ้นการออกดอกในเดือนตุลาคม จะได้ผลผลิตมะนาวแก่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวราคาแพงที่สุด เท่ากับว่าในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะใช้เวลาเพียงปีเดียวเท่านั้น สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูแล้ง และคืนทุนได้ในปีเดียว

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์, มะนาวนอกฤดู กันดีกว่า

การปลูกมะนาวนอกฤดู
ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
ผมเคยปลูกมะนาวที่ได้จากการตอนกิ่ง มาปลูกไว้ในสวน ราว ๆ 3 - 4 ต้น อาจเพราะความหลงลืมเอาใจใส่มันหรือไรก็ไม่รู้ เพราะคิดว่าเป็นหน้าฝน แต่สุดท้ายมันก็ไม่รอด ก็เลยสรุปว่ามันปลูกยาก หลัง ๆ มาถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวเราเองนั่นแหละ ขาดความเอาใจใส่มันเอง จึงทำให้มันตายไปเสียฉิบ เราจึงควรที่จะทำอะไรอย่างเอาใจใส่ สุดท้ายมันคงสำเร็จได้ด้วยความพยายามของเราเอง...
การปลูกมะนาวไม่ยากอย่างที่คิด อย่างว่าแหละมันต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ดูแลเรื่องดิน น้ำ อาหารของพืช ส่วนมากมันไม่รอดเพราะเราปลูกแบบทิ้งขว้าง
ผมได้ทดลองปลูกบนบ่อซีเมนต์ และแล้วมันก็รอด และได้ผลดี จึงอยากจะแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ปลูกแล้วให้ผลเร็ว และให้ความสุขกับคนปลูกได้ดีทีเดียว
อยากรู้วิธีการปลูก ผมแนบลิงก์ไว้แล้ว โหลดไปอ่านกันได้ครับ.

Download คลิกที่นี่